Như Lai Phật Bộ – Huyền Thanh

299,000

Như Lai Phật Bộ

Tác giả: Huyền Thanh
Số trang: 488

Mô tả

Như Lai Phật Bộ

Xưa nay Phật Giáo được truyền dạy khắp nơi với một mục đích duy
nhất nhằm giúp cho mọi người có thể tự mình “Chuyển mê khai ngộ, lìa
khổ được vui”.

Một trong các cách thức lưu truyền Giáo Lý của Đấng Phật Đà
(Buddha) là dùng hình tượng để biểu hiện cho Pháp tu học: từ dáng vẻ, tay
Ấn, Chân Ngôn, vật khí cầm tay, tòa ngồi, các Tôn hầu cận… đều hàm chứa
Lý Thú giải thoát, gợi mở cho người tu học tự tìm ra con đường giải thoát
của chính mình

Trong thời gian gần đây, với sự yêu cầu của các bạn đồng tu muốn tự
mình nắm vững hơn về ý nghĩa của Hồng Danh, Tôn Hình, Chân Ngôn,
Thủ Ấn của chư Tôn trong Phật Giáo; nên tôi cố gắng sưu tầm, phiên dịch,
tổng hợp và ghi chép lại vào tập sách này

Điều không thể tránh khỏi là tập ghi chép vẫn còn nhiều thiếu sót.
Ngưỡng mong các Bậc Cao Tăng Đại Đức, chư vị Thiện Tri Thức hãy rũ
lòng Từ Bi chỉ dạy, giúp cho tôi kịp thời sửa chữa những lỗi lầm và hoàn
thiện phần ghi chép này.

Mọi Công Đức có được trong tập ghi chép này, con xin kính dâng lên
hương linh của Thân Phụ (Nguyễn Vũ Nhan) và Thân Mẫu (Vũ Thị Ni) là
hai bậc ân nhân đầu tiên của con.

Con xin kính dâng các Công Đức có được lên Thầy Thích Quảng Trí
và Thầy Thích Pháp Quang là các bậc Thầy luôn theo dõi, hỗ trợ và thúc
đẩy con nghiên cứu Phật Pháp cho chính đúng.

Tôi xin cám ơn em Mật Trí (Tống Phước Khải) và các con tôi đã
nhiệt tình hỗ trợ tài liệu, phương tiện giúp cho việc hoàn tất bản ghi chép
này.

Tôi xin chân thành cám ơn nhóm Phật Tử của Đạo Tràng Phổ Độ và
Đệ Tử của Thầy Pháp Quang đã hỗ trợ phần vật chất cho tôi trong thời
gian soạn dịch kinh bản.

Tôi xin chân thành cám ơn người bạn đường Ngọc Hiếu (Vũ Thị
Thanh Hà) đã cam chịu mọi sự khó khăn trong cuộc sống để giúp tôi an
tâm trên con đường tìm hiểu Chính Pháp Giải Thoát của Đấng Phật Đà.
Cuối cùng nguyện xin hồi hướng Công Đức này đến toàn thể chúng
hữu tình trong ba cõi sáu đường đều mau chóng xa lìa mọi ách nạn khổ đau, thường được an vui, thọ hưởng Pháp Vị Giải Thoát của Đấng Phật Đà.

Mùa Hạ năm Quý Tỵ (2013)
Huyền Thanh (Nguyễn Vũ Tài) kính ghi

Như Lai Phật Bộ
Như Lai Phật Bộ

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.