Giảm giá!
Thủy Lục Chư Khoa
Người dịch: Huyền Trí
330 Trang

Thủy Lục Chư Khoa (Khoa Cúng Độ Âm) – Huyền Trí Pháp Sư

250,000

  • Thủy Lục Chư Khoa

  • Người dịch: Huyền Trí
  • 330 Trang
Mã: 333654585-1568899650990-0 Danh mục: , , Từ khóa: ,

Mô tả

Thủy Lục Chư Khoa (Khoa Cúng Độ Âm) – Huyền Trí Pháp Sư

Khởi duyên việc khắc lại Thủy Lục khoa nghi.

Vốn là sáu tập ba mươi quyển, tùy cơ mà lưu lại giáo pháp, đối đời điển diệu vô phương.

Vì vậy Bản Sơn và Tuệ Chiêu tổ sư ta, vào năm thứ hai mươi mốt niên hiệu Minh Mệnh, vâng lời di giáo, ban ra khắc in để rộng truyền, lợi ích cùng người, ơn nhuần khắp hết.

Khổ nỗi trong khoảng năm Nhâm Thân, chẳng may gặp phải binh lửa, bản cũ thất truyền không có cách nào lưu lại được. Vì thế mà những người trong môn phái, khắc lại thiện bản để tưởng nhớ di phong của các tổ; kế đến là ban rộng khoa nghi để mở vận ngầm duyên pháp.

Ngoảnh trông cũng phải lắm thay!

Thủy Lục Chư Khoa (Khoa Cúng Độ Âm) - Huyền Trí Pháp Sư
Thủy Lục Chư Khoa (Khoa Cúng Độ Âm) – Huyền Trí Pháp Sư

 

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 0.5 kg
Kích thước 21 × 15 × 1 cm
isbn_issn