Uất Liễu Tử Binh Pháp – Uất Liễu

85,000

Uất Liễu Tử Binh Pháp

Tác giả: Uất Liễu

44 Trang

Mô tả

Uất Liễu Tử Binh Pháp

Bảy điều hại đối với Vua:
1. Những kẻ không trí lược quyền mưu mà được trọng thưởng tước cao nên hùng hổ coi thường, cậy vào sự rủi may; Vua phải cẩn thận không nên cho làm tướng.
2. Những kẻ có tiếng mà không có tài, ra vào dị nghị, phô bày điều xấu, che dấu việc hay, khéo lui, khéo tiến; Vua phải cẩn thận không nên bày mưu.
3. Những kẻ hình dáng ra vẻ chất phác, ăn mặc giản dị, đối đáp như không cầu danh, nói năng có vẻ không cầu lợi; vua phải cẩn thận, không nên gẫn gũi.
4. Những kẻ đai mũ khác người, mặc đồ kỳ dị, hay nghe biện bác, bàn luận cao xa, ở nơi vắng vẻ, chê bai thế tục, là người gian giảo; vua phải cẩn thận không nên sùng ái.
5. Những kẻ dèm pha nịnh hót để cầu quan tước, tham lam vô độ, coi thường cái chết, thấy lợi thì làm, không nghĩ đại sự, đặt điều hư thực; vua phải cẩn thận, không nên tin dùng.

Uất Liễu Tử Binh Pháp
Uất Liễu Tử Binh Pháp

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.