Giảm giá!

Xuân Thu Tam Truyện (Kinh Xuân Thu) – Khổng Tử (Tập 1+2+3+4+5)

Giá gốc là: ₫900,000.Giá hiện tại là: ₫855,000.

  • Xuân Thu Tam Truyện (Kinh Xuân Thu)

  • Tác giả: Khổng Tử
  • Dịch: Hoàng Khôi
  • 5 Tập
Mã: 288238828-1560570210898-0 Danh mục: , Thẻ: , ,

Mô tả

Xuân Thu Tam Truyện (Kinh Xuân Thu) – Khổng Tử (Tập 1+2+3+4+5)

Tập 1 gồm Kinh truyện từ quyển 1 đến quyển 3. Gồm chính văn của Khổng Tử và 3 truyện của Tả Khưu Minh, Công Dương Cao và Cốc Lương Xích

Tập 1 là bộ sử nước Lỗ do Khổng Tử ghi chép những việc quan trọng xảy hằng năm, từ đời cua Lỗ Ẩn Công nguyên niên đến đời vua Lỗ Ai Công trong thời gian 242 năm.

Tập 2 là bộ biên niên sử hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, toàn văn ghi chép lịch sử từ Nguyên niên năm đầu cho tới Tam thập hữu tam niên năm thứ 33.

Tập 3 là Kinh truyện từ quyển 7 đến quyển 9. Gồm chính văn của Khổng Tử và 3 truyện của Tả Khưu Minh, Công Dương Cao và Cốc Lương Xích.

Tập 4 là toàn văn ghi chép lịch sử từ Nguyên niên năm đầu cho tới Thập niên năm thứ 10.

Tập 5 là Kinh truyện từ quyển 13 đến quyển 16. Gồm chính văn của Khổng Tử và 3 truyện của Tả Khưu Minh, Công Dương Cao và Cốc Lương Xích.

Kinh Xuân Thu
Kinh Xuân Thu

 

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 21.00 × 15.00 × 5.00 cm
isbn_issn