Giảm giá!
Lục Nhâm Bát Sát Độn Thái Ất Phụ Thêm Sấm Trạng Trình & Bói Lá Trầu
Tác giả: Thiên Phúc Nguyễn Phúc Ấm
75 Trang

Lục Nhâm Bát Sát Độn Thái Ất (Phụ Thêm Sấm Trạng Trình Và Bói Lá Trầu) – Thiên Phúc Nguyễn Phúc Ấm

155,000

  • Lục Nhâm Bát Sát Độn Thái Ất Phụ Thêm Sấm Trạng Trình & Bói Lá Trầu

  • Tác giả: Thiên Phúc Nguyễn Phúc Ấm

  • 75 Trang

Mô tả

Lục Nhâm Bát Sát Độn Thái Ất

Các môn ở cuốn Lục Nhâm Bát Sát Độn Thái Ất vốn là bí mật, theo sách Tam lợi với sấm Trạng Trình , di truyền để những người muốn biết có công học thì hiểu Tiên tri, tiền, hậu, trung – vận, và biết được mọi sự may rủi lành dữ hàng ngày hoặc cầu tài hay cầu lộc, cầu danh, cầu hôn ..v..v.. Mọi sự thấy ứng nghiệm, nhỏ thì 1 người, lớn thì Thiên – hạCòn phần nhiều người đối với sự bói gieo quẻ, người này tin thì nói là hay. Kẻ kia không tin thì nói là huyền, cái đó là do ở sự ứng quẻ và tài học của ông thầy.Đến như sự độn nói nghiệm ra sao, ai lấy làm mờ mờ ám ám, chỉ vì chưa hiểu được tường tận đó mà thôi. Trước tôi cũng lấy làm tức bực về môn học bí mật này. Sau tôi theo học nghiên cứu đến khi hiểu được cái huyền bí của tạo – hoá và kinh nghiệm được nhiều mới biết thánh – hiền xưa không lừa dối đời.Nay xin soạn thành sách quốc – văn đem xuất bản, để cùng đồng bào chiêm nghiệm. Xin soạn một cách giản dị, học không tổn công phu, chỉ cần nhớ 24 vị sao là biết Độn, không phải gieo quẻ như bói dã hạc. Ai cũng có thể xem lấy mà kinh nghiệm được.Sau mới biết các đức thánh hiền khi xưa đã để nhiều phép thần kỳ linh nghiệm mà khoa học ngày nay cũng đã đều phải công nhận rằng : Quả còn có một khoa học thần bí.Soạn giả: Nguyễn Phúc Ấm
Lục Nhâm Bát Sát Độn Thái Ất
Lục Nhâm Bát Sát Độn Thái Ất

 

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1 kg
Kích thước 21.00 × 15.00 × 1.00 cm
isbn_issn