Giảm giá!

Thần Tướng Toàn Biên (Kim Cổ Đồ Thư) – Trần Đoàn (Bộ 3 Tập)

900,000

Kim Cổ Đồ Thư – Thần Tướng Toàn Biên (Bộ 3 Tập)

Tác giả: Trần Đoàn
Dịch giả: Chu Tước Nhi
NXB Thời Đại 2011
1517 trang

Mô tả

Thần Tướng Toàn Biên

Người Trung Quốc thời xưa cho rằng: “Tướng sinh ra từ tâm”. Theo quan điểm của họ, trong diện tướng của một người ẩn chứa những thông tin về cuộc đời. Các nhà tướng thuật cổ đại cho rằng tốt xấu trong tâm của một người phản ánh ra ngoài hình tướng, dựa vào tướng mạo có thể phân tích phán đoán cát hung của hiện tại và họa phúc trong tương lai.
30 nhà tướng thuật trong “Thần Tướng Toàn Biên” tiến hành phân tích tỷ mỷ và toàn diện về hình tướng của con người. Dựa vào hình tướng của những người khác nhau có thể đoán được vận mệnh không giống nhau trong tương lai. Dưới đây tiến hành giới thiệu đơn giản về diện tướng của các tướng lĩnh Ngụy, Thục, Ngô trong thời kỳ Tam Quốc và quan hệ đến vận mệnh của mỗi người.

Thần Tướng Toàn Biên – Tổng luận về tướng học, tập 1 (Cổ kim đồ thư)

MỤC LỤC:

Phần dẫn đọc: Giới thiệu sơ lược tướng thuật cổ đại
Chương 1: Thần tướng toàn biên: Bộ sách về cách xem tướng được lưu hành phổ biến nhất
Chương 2: Tướng thuật thần bí: Văn hóa tướng thuật cổ đại của Trung Quốc
Quyển 1: Khái luận tướng thuật
Chương 1: Tổng luận về thiên nhân tướng
Chương 2: Hình tướng và thần sắc
Chương 3: Phương pháp xem tướng
Chương 4: Bộ vị trên mặt và vận số các năm
Chương 5: Phân chia các vùng trên mặt và điểm tốt xấu của tướng mặt
Chương 6: Luận hình thần và xương thịt
Quyển 2: Tổng luận về tướng mặt
Chương 1: Luận bàn về ngũ quan
Chương 2: Ngũ nhạc, tứ độc và ngũ tinh, lục diệu
Chương 3: Tướng “tam”
Quyển 3: Thần khí và tướng xấu trên mặt
Chương 1: Tướng thần và thanh tâm
Chương 2: Điềm tốt xấu của mặt
Chương 3: Tổng luận về đầu và mắt
Quyển 4: Tướng pháp thân thể
Chương 1: Ấn đường, mũi và nhân trung
Chương 2: Hứa phụ luận về tướng
Chương 3: Tạp luận: Luận đoán chi tiết  về các bộ vị
Chương 4: Tướng tim và rốn
Quyển 5: Tướng cử chỉ và đức hạnh
Chương 1: Tướng ngồi, nằm và đi
Chương 2: Đức hạnh của tướng người
Chương 3: Tướng giàu nghèo sang hèn của đời người
Chương 4: Ngũ hành và tướng thuật
Chương 5: Những điều cần biết khi xem tướng
Chương 6: Luận thần khí

Thần Tướng Toàn Biên – Tướng pháp danh gia, tập 2 (Cổ kim đồ thư)

543 trang

MỤC LỤC:

Quyển 6: Cương lĩnh cơ bản của thuật xem tướng
Chương 1: Thần dị phú
Chương 2: Năm mệnh của con người
Quyển 7: Tổng luận tướng pháp
Chương 1: Phương pháp xem tướng của các tướng pháp nổi tiếng
Chương 2: Trương hành giản – “Nhân luận đại thống phú” (thượng)
Quyển 8: Chuyên luận tướng pháp
Chương 1: “Nhân luận đại thống phú”  của trương hàn giản
Chương 2: Luận giải một số tướng pháp tiêu biểu
Quyển 9: Danh thiên tướng pháp và ca quyết
Chương 1: Tổng hợp các danh gia
Chương 2: Viên liễu trang tạp luận
Chương 3: Ma y xem tướng quý tiện
Chương 4: Tướng thuật ca quyết
Chương 5: Hung tướng
Chương 6: Hình, thanh, sắc
Quyển 10: Tướng tay chân
Chương 1: Tướng tay
Chương 2: Tướng chân

Thần Tướng Toàn Biên – Khí sắc đoán cát hung, tập 3 (Cổ kim đồ thư)

447 trang

MỤC LỤC:

Quyển 11: Tướng nữ giới
Chương 1: Danh gia luận về phụ nữ
Chương 2: Luận về tướng cách nữ giới
Chương 3: Tướng của trẻ sơ sinh
Chương 4: Luận về người có hình tướng giống cầm thú
Quyển 12: Luận đoán cát hung của phần mặt
Chương 1: Đường vân trên mặt và trán
Chương 2: Tướng xương sau đầu và xương ở mặt
Chương 3: Luận về  nốt ruồi
Chương 4: Luận về khí sắc
Quyển 13: Ca quyết về khí sắc
Chương 1: Luận về khí sắc thời lệnh
Chương 2: Khí sắc ca
Chương 3: Luận về cát hung của khí sắc
Chương 4: Luận cát hung về sự xuất hiện của khí sắc (thượng)
Quyển 14: Mức độ tốt xấu của khí sắc
Chương 1: Luận cát hung về sự xuất hiện của khí sắc (hạ)
Chương 2: Tướng thần khí và cốt nhục
Chương 3: Đoán cát hung qua khí sắc
Chương 4: Luận về khí sắc cát hung tại các vị trí

Thần Tướng Toàn Biên
Thần Tướng Toàn Biên

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.